Viet Wedding Invitations

• Địa chỉ: 80/3 Vườn lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

• Số điện thoại: 08 3 842 7980 - 0903115658 - 0915 211 881

• Email: thiepcuoiviet106@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://thiepcuoiviet.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/pages/Thiệp-Cưới-Việt/238906042914830